Croeso i’r cwrs Cydraddoldeb ac Amrywioldeb!

Wrth i chi weithio drwy’r cwrs hwn, byddwch chi’n dysgu am brif gysyniadau cydraddoldeb ac amrywioldeb, gan gynnwys:

  • Sut mae stereoteipio a labelu yn effeithio unigolion
  • Effeithiau rhagfarn a gwahaniaethu
  • Hawliau a chyfrifoldebau
  • Pwysigrwydd amrywioldeb yn y gymuned
  • Sut mae cydraddoldeb ac amrywioldeb yn cael eu monitro yn y gweithle
  • Sut mae hawliau unigolion yn cael eu hamddiffyn

Yn yr Uned gyntaf, byddwch chi’n dysgu ystyr y geiriau ‘cydraddoldeb’ ac ‘amrywioldeb’. Hefyd byddwch chi’n deall effaith stereoteipio, labelu, rhagfarn a gwahaniaethu, gan archwilio’r nodweddion gwahanol sy’n ein diffinio fel unigolion.

Ar ddiwedd yr Uned bydd gofyn i chi gwblhau Asesiad a’i anfon at eich athro i’w farcio. Cadwch lygad allan am gliwiau ac awgrymiadau defnyddiol trwy gydol y cwrs, oherwydd bydd y rhain yn help mawr gyda’r Asesiad!

Iawn, bant â ni! Ewch i dudalen 2 i ddysgu am gydraddoldeb.